Om Andelsbo

Andelsbo er en ejendomsadministration, som administrerer andelsboligforeninger og gårdlav, som er knyttet hertil.

Andelsbo administrerer andelsboligforeninger i hele det Storkøbenhavnske område og Midt- og Nordsjælland, både i den ældre boligmasse og i nybyggeri. Andelsbo har administreret andelsboligforeninger siden 1958.

Andelsbo er en "advokatadministration”, d.v.s. her er ansat advokater, der yder juridisk bistand til foreningerne. Advokaterne er omfattet af sædvanlig advokatansvarsforsikring, der også dækker administrationens ansvar.

Andelsbo beskæftiger i dag 19 personer, heraf 4 advokater, nemlig, advokat Susanne Mendoza, advokat Hanne Menné, advokat Nina Pagh og advokat Tine Munch.

Hvis du vil vide mere om Andelsbo så læs her: www.andelsbo-adm.dk