Andelsforeningen Nymølle blev stiftet i 1960 og består af ca. 150 andele, der fordeler sig på adresserne Finlandsgade 26-34, Hollænderdybet 33-35 og Norgesgade 42-58.